ارزشیابی کیفی ( توصیفی) تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

ارزشیابی کیفی ( توصیفی)   تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی
ارزشیابی کیفی( توصیفی)،   تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی     مقدمه : به  عنوان معلم بايد عميقاً  باور داشته باشيم که هر دانش آموز قابليت رشد و يادگيري را دارد به شرط آنکه ما ابزارهاي سنتي ارزشيابي را که بدون توجه به تفاوتهاي فردي، فقط به دنبال نقطه ضعف...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 25


امارگیر حرفه ای سایت


پمپ بنزین | یاس تم
وصیت نامه | آلودگی هوا
چهل شاخص | موسیقی

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت