صفحه اصلی عمومی و آزاد ارزشیابی کیفی ( توصیفی) تفاوت آن با دیگر انواع ا

ارزشیابی کیفی ( توصیفی) تفاوت آن با دیگر انواع ا

50,000 تومان
  • ارزشیابی کیفی توصیفی تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

  • گارانتی سلامت محصول
  • تضمین کیفیت محصول
  • ضمانت قیمت محصول


ارزشیابی کیفی( توصیفی)،  

تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی

 

 

مقدمه :

به  عنوان معلم بايد عميقاً  باور داشته باشيم که هر دانش آموز قابليت رشد و يادگيري را دارد به شرط آنکه ما ابزارهاي سنتي ارزشيابي را که بدون توجه به تفاوتهاي فردي، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنيم و ابزاري بسازيم که توانايي ها را شناسايي کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمينه را به گونه اي مهيّا کنيم که نمره گرايي از بين  برود  و  معلم و دانش آموز و اوليا همه به دنبال  کيفيت کار  باشند نه کميت.

بسياري از معلمان نگران  اتمام برنامه هاي درسي خود هستند بديهي است بخشنامه ها و  دستورالعمل هاي اداري و اجرايي در توليد اين  نگراني  نقش عمده دارند و باعث افت کيفي کار آنان مي شود. براي رفع اين نگراني بايد چاره انديشي کرد تا کيفيت فداي کميّت نشود.

فهرست مطالب :

 

عنوان :                                                                      صفحه:

 

مقدمه   ............................................................................................................................  1

چکیده .............................................................................................................................. 2

ارزشیابی............................................................................................................................ 3

مواردی که در ارزشیابی ها باید رعایت کرد ................................................................. 4

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی ................................................................................ 5

اهمیت ارزشیابی تکوینی ................................................................................................. 5

فوائد ارزشیابی تکوینی ................................................................................................... 6

چه موقع ارزشیابی معتبر است ......................................................................................... 7

ارزشیابی توصیفی ............................................................................................................. 8

کاربرد ارزشیابی توصیفی................................................................................................. 9

ابزارهای ارزشیابی توصیفی........................................................................................... 10

معیارهایی برای ارزشیابی  پوشه ای ............................................................................. 11

پروژه .............................................................................................................................. 13

چگونگی ارائه یک پروژه .............................................................................................. 13

سنجش عملکرد ............................................................................................................... 15

هدف از سنجش عملکرد................................................................................................. 15

انواع آزمون های عملکردی ........................................................................................ 16

نتیجه گیری .................................................................................................................... 19

پیشنهاد ............................................................................................................................ 20

منابع ............................................................................................................................... 21

پی نوشت ....................................................................................................................... 22

 

فرمت فایل:
حجم فایل:
تعداد فایل: