صفحه اصلی عمومی و آزاد روش ها وفنون تدریس

روش ها وفنون تدریس

59,999 تومان
  • انواع روش ها و فنون ندریس و بررسی انها

  • گارانتی سلامت محصول
  • تضمین کیفیت محصول
  • ضمانت قیمت محصول


بررسی و تشریح انواع روش ها وفنون تدریس

معلمان درمقام برنامه ريز وطراح آموزش  درچند گروه قرارمي گيرند كه با شناخت ويژگي هاي خاصي، حرفه اي يا غيرحرفه اي بودن آن ها مشخص مي گردد.

1- معلمان حافظه گرا (غيرحرفه اي)

2- معلمان معلم مدار (غيرحرفه اي )

3- معلمان عمل گرا (حرفه اي )

4- معلمان شاگردمدار (حرفه اي )

روش هاي تدريس از زواياي گوناگون قابل تقسيم بندي است .

الف ) روش تاريخي كه شامل: 1- روش سقراطي                        2- نظام مكتبي (درايران)

ب) روش هاي جديد كه شامل: 1- روش توضيحي                     2- روش سخنراني

3- روش اكتشافي     4- حل مسئله                         5- مباحثه اي                         6- پرسش وپاسخ

7- انفرادي                 8- واحدكار(پروژه) 9- روش نمايشي       10- روش بديعه پردازي

11- روش بازيهاي تربيتي                12- روش ايفاي نقش

13- روش دريافت مفهوم                14- روش استقرايي

15- روش آزمايش وكاوشگري و....

روش استوايي -

روش حل مسئله -

روش ايفاي نقش

روش بارش طوفان فكري

روش مباحثه اي

روش پروژه

روش بديعه پردازي(نوآفريني )

يادگيري مشاركتي

سينر گوژي : (Synergogy) و ............

 

 

فرمت فایل:
حجم فایل:
تعداد فایل: